Wij zijn het Jeugdfestival!

Wereldberoemd in Berkel en Rodenrijs, dat is het Jeugdfestival! Traditioneel in de laatste week van de zomervakantie op dinsdag, woensdag en donderdag en het wordt jaarlijks afgesloten met een optocht door het dorp. 3 dagen vol lachen, gieren, brullen, sport, spel en creatief. Dat is Jeugdfestival in een notendop.

Dit jaar (2023) bestaat Jeugdfestival 60 jaar en dat vieren we met een speciale editie. Het thema voor dit jaar is “Alle landen vieren feest!”.

TEKST NOG AANPASSEN

In mei 1963 kwam mej. J.P. Huying, maatschappelijk werkster van Berkel en Rodenrijs, naar de heer Jan de Bruin, speeltuinleider toe, met de vraag of er iets georganiseerd kon worden voor de kinderen van Berkel en Rodenrijs.

De kinderen, uit vaak grote gezinnen, hadden lange zomervakantie, maar bijna niemand ging weg in die tijd. Zij speelden vaak in de polders, maar door de uitbreiding van Berkel werd dat steeds moeilijker. Vandaar dat er wat op touw gezet werd voor de jeugd.

Samen met kapelaan P.Noordermeer, de heer A.de Boe, onderwijzer, mevr. C.M.Fok-Carlier, T.v.d.Hoeven, P.Buitendijk, mej. J.P.Huying richtte Jan de Bruin het Comité Jeugdfestival op.

Het eerste Jeugdfestival viel op 9 t/m 12 augustus 1964 en werd samen gevierd met het 10-jarig bestaan van de Speeltuin De Kievit.

Het Jeugdfestival is nooit een onderdeel geweest van de speeltuin. Vanaf het begin is het een apart feest geweest voor alle katholieke schoolgaande kinderen uit Berkel en Rodenrijs.

Dit feest werd opgezet voor kinderen van 6 t/m 15 jaar. Het werd gehouden op de terreinen achter de kerk (het voormalig scoutingterrein en op de plaats waar nu de Wilgenhoek staat).

In 1965 werden ook de kleuters van 4 en 5 jaar verwacht. Voor hen was er een apart programma gemaakt. Zij vermaakte zich op de speelplaats het Fluitketeltje, de kleuterschool.

De oudere kinderen werden beziggehouden met een fietsralley, creatief, een voetbal- of handbaltoernooi en atletiekwedstrijden.

Door de jaren heen hebben altijd veel kinderen deelgenomen aan de activiteiten van het Jeugdfestival.

In 1964 deden er 550 kinderen mee, in 1965 660, in 1967 650, in 1968 1150, in 1970 1100, 1973 1000, 1988 450 kinderen.

De grootste stijging kwam toen in 1968 werd besloten dat alle schoolgaande kinderen van de gehele gemeente mee mochten doen.

De terugloop van het aantal kinderen na 1975 is ook te verklaren. De gezinnen zijn kleiner geworden, de meeste gaan tegenwoordig op vakantie en ook de leeftijd van de kinderen is van 4 t/m 15 teruggegaan naar 4 t/m 12 jaar. En tegenwoordig worden er op de scholen zoveel activiteiten georganiseerd, dat er veel kinderen zijn die geen interesse meer hebben in het Jeugdfestival.

Ook dingen zoals het zoeken naar verzamelpunten hoorde bij de organisatie. Dit soort zaken was meestal de taak van de heer Jan de Bruin. Hij had als speeltuinleider veel ervaring in het organiseren van grote activiteiten. Hij wist altijd van alles en bij iedereen iets gedaan te krijgen.

Als Jan de Bruin iets kwam vragen, dan durfde je al geen nee meer te zeggen. Hij straalde iets uit van, wat niet in woorden is te beschrijven. Ook lukte het hem iedere keer weer om genoeg vrijwilligers bij elkaar te brengen, zodat het Jeugdfestival zonder problemen kon verlopen. Zijn familie ontbrak ook nooit bij de organisatie.

In 1983 heeft Jan de Bruin voor de laatste keer het Jeugdfestival georganiseerd. Tijdens dit Jeugdfestival werd door de leiding de waardering die Jan de Bruin zeker verdiend heeft uitgezongen, vlak voordat de optocht begon. Ook kreeg hij mooie cadeaus aangeboden, door de leiding van 1983 bij elkaar gebracht.

Maar Jan de Bruin zou Jan de Bruin niet zijn, als hij niet een opvolger had gevonden.

In 1984 heeft hij het werk voor het Jeugdfestival overgedragen aan Wil Olsthoorn en Gonnie Koot.

Doordat het nu niet meer door iemand die alles als routinewerk deed, georganiseerd werd, moesten er regels en richtlijnen komen.

Zo ontstond er in januari 1985 een stichting, onder de naam Stichting Jeugdfestival Berkel en Rodenrijs.

Er kwam dus een Bestuur en het comité verviel. Het eerste Bestuur bestond uit 6 bestuursleden, maar men wilde dat het Bestuur uit 8 personen zou bestaan.

Inmiddels werd het Jeugdfestival gehouden op de terreinen achter de R.K. Kerk, dit waren de velden van Scouting en de speelplaatsen van de Wilgenhoek school (voormalige Jozef- en Petrusschool).

In 1985 deed er ook een groep van 15 Poolse kinderen mee aan het Jeugdfestival.

In 1991 verhuisde het Jeugdfestival, in verband met woningbouw op de huidige locaties, naar het sportpark Het hoge Land aan de Westersingel. Hier waren genoeg grasveldjes aanwezig waar wij met de kinderen het Jeugdfestival konden beleven.

Helaas hebben wij in 2003 hier ons laatste Jeugdfestival gehouden. Het huidige sportpark ging verplaatsen naar een nieuwe locatie en daar was geen ruimte meer om het Jeugdfestival op een verantwoordde wijze te laten plaats vinden.

Na veel gezoek hebben wij Eurowoningen bereid gevonden om ons toestemming te geven om het Jeugdfestival op een groot grasveld achter de Smaragd te houden.

En hier zullen wij nu, anno 2018, dan ook het 55 jarig bestaan van het Jeugdfestival vieren.

Veel mag er veranderd zijn in Berkel, de afgelopen jaren, maar de opzet van het Jeugdfestival is anno nu hetzelfde als in 1963.

Drie dagen lang kunnen alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar uit Berkel en Rodenrijs zich vermaken op het festivalterrein. Zij worden 3 dagen lang op sleeptouw genomen door alle vrijwilligers. Sport, spel, muziek, theater, creatief, alles komt aan bod.

Door de komst van televisie en computerspelletjes kwam de fantasie wat in de knel. Niet dus, en grappig genoeg zie je nu het creatieve weer terug komen. En de kinderen blijven terug komen. Ieder jaar komen zij massaal naar het Festivalterrein om daar hun Festival te vieren, met als absoluut hoogtepunt, de optocht op de donderdag avond.

Ooit…

In 1963 is het Jeugdfestival opgericht. Toen werd het nog in speeltuin de Kievit gehouden, maar het is nooit onderdeel van de Kievit geweest. Inmiddels is het uitgegroeid tot het grote spektakel dat het heden ten dagen is. Hoe dat allemaal gegaan is kun je verderop op deze pagina lezen.

Bestuur

VoorzitterGertjan van Vuuren
SectretarisMarco Schinkel
PenningmeesterMaurice Helms
BestuurslidAnnemieke Steentjes
BestuurslidRémon de Laak
Aspirant bestuurslidLennart Holleman