Wat gebeurt er met de gegevens op het inschrijfformulier? En wat doen we met foto’s die tijdens het Jeugdfestival worden gemaakt? Op deze pagina meer hierover.

Persoonsgegevens 

Persoonlijke gegevens van onze deelnemers, leiding, bestuur en organisatie worden door ons bestuur met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Zo worden de persoonsgegevens ten behoeve van de deelname en collectelijst geregistreerd op de beveiligde laptop van het Jeugdfestival. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing. Deze gegevens zullen een jaar bewaard worden en daarna vernietigd door onze secretaris/gegevensbeheerder.

Gegevens betreffende uw kind, zoals een aandoening, allergie e.d. (astma, ADHD, epilepsie, autisme, medicatie o.i.d.) dient u zelf aan te geven bij de groepsleiding. Hiervoor dragen wij niet de verantwoordelijkheid, gezien wij dit niet registreren.

Beeldbeleid

Bij veel van onze activiteiten wordt beeldmateriaal gemaakt door verschillende personen. We maken nooit met opzet beeldmateriaal waar kinderen (of anderen) onvoordelig opstaan, of het moet al in een activiteit passen (bijvoorbeeld ‘gekke bekken trekken’ o.i.d.).

Bij inschrijving hebt u de mogelijkheid ermee akkoord te gaan, dat er beeldmateriaal wordt gemaakt en heeft u aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van dit beeldmateriaal voor archivering, publiciteit voor en publicaties van Stichting jeugdfestival en voor plaatsing op onze website alsmede onze Facebook- en Instagram-pagina.

Stichting jeugdfestival is niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal gemaakt door derden tijdens het Jeugdfestival of een activiteit waar Stichting jeugdfestival aan deelneemt. Mocht u toch bezwaar hebben tegen het maken van en/of gebruik van beeldmateriaal neem dan contact op met een van onze bestuursleden.

Derden

Stichting jeugdfestival is niet verantwoordelijk voor alle gegevens geregistreerd door derden, hieronder vallen persoonsgegevens, Whatsapp-groepen met ouders, beeldmateriaal, etc.

Vermelding namen winnaars op Jeugdfestival.nl, Facebook en Instagram

Stichting Jeugdfestival vermeld de naam van kinderen bij winst van spelonderdelen ‘Vissen’ en ‘Spijkerbroek hangen’ op de website, Facebook en/of Instagram. Mocht U hier bezwaar tegen hebben, meld dit dan bij 1 van onze bestuursleden.